Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος Hellenic Society for Lower Genital Tract Disorders

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο, Δεκέμβριος 2017